เอก - อัครชัย ยัสพันธุ์ Y.Farmily : สวนมะพร้าวออแกนิกที่ไม่จำเป็นต้องมีใครสานต่อ | Coming Home

นี่คือบทที่ 2 ของ ‘Coming Home’ ในจังหวัดราชบุรีที่พูดถึงเรื่องราวของเจ้าของสวนมะพร้าว Y.Farmily ที่เปรียบเสมือนห้องทดลองและการเรียนรู้ความหลากหลายของธรรมชาติและผู้คน

“เราไม่ได้มองว่าสวนมะพร้าวนี้ต้องอยู่ถาวร ถ้าวันไหนเราตายไป ตายไปพร้อมเราก็ได้ ถ้ามีก็โอเค แต่ไม่จำเป็นต้องทำต่อ”


‘เอก’ อัครชัย ยัสพันธุ์ เด็กเมือง เด็กเรียนที่อยู่ในกรอบเลือกกลับบ้านมาสานต่อสวนมะพร้าวของพ่อ พลิกจากการทำเชิงเคมีเป็นออร์แกนิก และหาตลาดเอง จากเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยเลอะดิน เลอะโคลน ตั้งใจเรียน จนทำให้เกิดว่า ชีวิตนี้ต้องการอะไร แล้วคำตอบก็คือ การทำเกษตรอินทรีย์ที่นำมาสู่การต่อยอดสวนมะพร้าวที่พ่อเคยทำ แต่ทิ้งไว้ ด้วยเหตุผลว่า มันเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ 

เขาจึงกลับมาพลิกฟื้นสวนมะพร้าวของพ่ออีกครั้ง และค้นพบชีวิตที่ลงตัวในจังหวัดราชบุรี

ชมเรื่องราวของ ‘เอก’ อัครชัย ยัสพันธุ์ เจ้าของสวน Y.Farmily พื้นที่สวนมะพร้าวที่ทำให้เอกเจอตัวตนและความต้องการของตัวเองจริง ๆ