สง่า บุญสงเคราะห์ CEO โมชิ โมชิ ธุรกิจอยู่รอบตัว แค่ ‘สังเกต’ และ ‘ลงมือทำ’ Business Class EP31

Business Class คือรายการของ The People ที่จะยก ‘ห้องนั่งคุยชั้นธุรกิจ’มานำเสนอต่อผู้ชมในรูปแบบการสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงแนวคิดการทำงานมุมมองที่มีต่อชีวิตและงานทั้งในเรื่องความสำเร็จ ความล้มเหลว และแรงบันดาลใจ

โมชิ โมชิ (Moshi Moshi) เป็นคำมาจากภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่า ‘ฮัลโหล’ ซึ่งทาง ‘สง่า บุญสงเคราะห์’ ได้หยิบมาตั้งเป็นชื่อร้านขายสินค้าไลฟ์สไตล์ที่วันนี้ต้องยอมรับว่า มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเปิดสาขาแรกเมื่อปี 2559 มาถึงตอนนี้มีสาขากว่า 100 แห่ง และกำลังยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The People ชวนพูดคุยถึงเคล็ดลับความสำเร็จ ตลอดจนแนวคิดการทำธุรกิจของ ‘สง่า บุญสงเคราะห์’ ซีอีโอ บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้าน โมชิ โมชิ ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ใน Business Class EP31 : ธุรกิจอยู่รอบตัว แค่ ‘สังเกต’ และ ‘ลงมือทำ’