อมรา ไทยรัตน์ : ก้าวต่อไป ‘ไข่หวานบ้านซูชิ’ กับฝันร้านซูชิขวัญใจประเทศเพื่อนบ้าน Business Class EP28

จากร้านซูชิเล็กที่เริ่มต้นเพราะต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ด้วยจุดขายที่แตกต่างในเรื่องรสชาติ คุณภาพ และราคา ทำให้ ‘ไข่หวานบ้านซูชิ’ โด่งดังมีคนสนใจซื้อแฟรนไชส์จนขยายตัวออกมาหลายสาขา และวันนี้ได้เปลี่ยนมือมาอยู่กับเจ้าของใหม่ที่บริหารในรูปแบบ ‘มืออาชีพ’

Business Class EP28 จึงชวน ‘อมรา ไทยรัตน์’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไข่หวานบ้านซูชิ (ประเทศไทย) ผู้บริหารคนใหม่ที่เข้ามาดูแลร้านดังร้านนี้มาแชร์ว่า ภายใต้การแข่งขันที่มีตัวเลือกในตลาดมากมาย อะไรคือจุดที่สร้างความสำเร็จ และทิศทางในอนาคตของไข่หวานบ้านซูชิจะเป็นอย่างไรต่อไป 

เนื้อหาใน EP นี้
-จากแฟรนไชส์สู่เจ้าของ
-‘ฟังเสียงลูกค้า’ พัฒนาบริการ
-สร้างระบบ เพื่อให้โตไปด้วยกัน
-เป้าหมายต่อไป ‘ร้านซูชิขวัญใจประเทศเพื่อนบ้าน’
-ทำธุรกิจต้องรู้ตลาดของตัวเอง

เรื่อง : ณัฐสุดา เพ็งผล
ลำดับภาพ : คฑาวุฒิ เผือกสอาด

***Business Class คือรายการของ The People ที่จะยก ‘ห้องนั่งคุยชั้นธุรกิจ’มานำเสนอต่อผู้ชมในรูปแบบการสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงแนวคิดการทำงานมุมมองที่มีต่อชีวิตและงานทั้งในเรื่องความสำเร็จ ความล้มเหลว และแรงบันดาลใจ