เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ‘เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์’ เบื้องหลังคอนโดฯ เลี้ยงสัตว์ได้ Business Class EP 22

ว่าด้วยแนวคิดการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากความรักในสัตว์เลี้ยง สู่การเป็น ‘เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์’ ตัวจริงคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้

“ถ้าจะพูดถึงในเชิงของการเป็น leader เราคิดว่า ทุก ๆ การตัดสินใจของเรา การเป็นผู้นำควรจะต้องคิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเอง ว่าถ้าการตัดสินใจเราตัดสินใจแบบนี้ แล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทีมงาน กับบริษัท กับ stakeholder ต่าง ๆ มันจะมีอะไรบ้าง consequences ของมัน คิดว่า quality ตรงนี้ของการเป็นผู้นำคิดว่ามันสำคัญมาก ในการที่เราจะต้องคิดถึงคนอื่น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเอง”
.
บทสัมภาษณ์ของ Business Class ใน EP. นี้ จะชวนคุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มาพูดคุยว่าด้วยแนวคิดการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากความรักในสัตว์เลี้ยง สู่การเป็น ‘เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์’ ตัวจริงคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้
.
เนื้อหาของ EP. นี้
.
-ก่อนจะมาเป็น ‘เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์’
-แนวคิดการทำงานแบบ Crafting Lifescape to
Excellence
-หัวใจของธุรกิจ The first, The best, The difference
-ความรักสัตว์ที่นำมาสู่วิธีคิดทางธุรกิจ
-ก้าวต่อไปของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
.
เรื่อง : ณัฐกร เวียงอินทร์
ลำดับภาพ : ทรัพย์ทวี สมีแจ้ง

***Business Class คือรายการของ The People ที่จะยก ‘ห้องนั่งคุยชั้นธุรกิจ’มานำเสนอต่อผู้ชมในรูปแบบการสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงแนวคิดการทำงานมุมมองที่มีต่อชีวิตและงานทั้งในเรื่องความสำเร็จ ความล้มเหลว และแรงบันดาลใจ