อัญรัตน์ พรประกฤต CEO Jubilee Diamond นักปฎิวัติวงการเพชรในประเทศไทย - Business Class EP 20

จากจุดเริ่มต้นที่เข้ามาทำงานเป็น staff ใน Jubilee Diamond พิสูจน์ผลงานจนขึ้นเป็น CEO สร้างยอดขายถึง 300% สไตล์การทำงานที่ result oriented หรือมุ่งหวังผลมากกว่ากระบวนการ จนถึงแนวคิดการสร้าง culture องค์กร และเป้าหมายของ Jubilee ในอนาคต

Jubilee เราได้ transform รูปแบบของธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีในประเทศไทยให้เป็น Modern Trade 
ทำในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ และเราก็ทำให้เกิดขึ้นได้”

“Jubilee เป็นแบรนด์ค้าปลีกเครื่องประดับแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์”

Business class EP 20 ได้เล่าถึงมุมมองการบริหารธุรกิจพันล้านร้านค้าเครื่องประดับเพชร
ผ่าน ‘อัญรัตน์ พรประกฤต’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้สืบทอดอำนาจ generation ที่ 4 ต่อจากครอบครัว

จากนักบัญชีจนขึ้นเป็น CEO รุ่นที่ 4
บทพิสูจน์และแนวคิดในฐานะเป็นทายาทธุรกิจพันล้าน
DNA การบริหารและเหตุผลในการสร้าง Jubilee Customer Experience
สร้างความใส่ใจลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
วิธีการเป็นผู้บริหารที่สร้างยอดขาย 300%

เรื่อง: ประกายพร วงศ์วุฒิ
ลำดับภาพ: ทรัพย์ทวี สมีแจ้ง

 

Business Class คือรายการของ The People ที่จะยก ‘ห้องนั่งคุยชั้นธุรกิจ’ มานำเสนอต่อผู้ชมในรูปแบบการสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงแนวคิดการทำงาน มุมมองที่มีต่อชีวิตและงาน ทั้งในเรื่องความสำเร็จ ความล้มเหลว และแรงบันดาลใจ