logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ณัฐ วงศ์พานิช CRG ผู้นำต้องชัดเจน และ‘คนเก่ง’ ไม่สำคัญเท่า ‘ทีมเวิร์ค - Business Class EP14

นี่เป็นเรื่องราวของ ณัฐ วงศ์พานิช และ CRG

“ผมเชื่อในความเป็นทีมเวิร์คมากกว่าความเป็นคนเก่ง
สร้างให้ทุกคนช่วยเหลือกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้ทีมเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุข

“ผู้นำในยามเกิดวิกฤต เราต้องสื่อสารให้ชัดเจนโปร่งใส
บอกเขาไปเลยว่า อะไรเกิดขึ้น แล้วเราจะต้องเป็นยังไง ทำอย่างไร บอกไปเลยตรงๆ
แย่ก็บอกว่าแย่ อยู่ได้ก็บอกว่าอยู่ได้ ล้วกำหนด Direction ให้ชัดเจน บอกว่าเราจะไปยังไงถึงรอดทุกคน

“หลายครั้งเขาบอกว่า
วิกฤตคือโอกาสที่ดี เพราะอะไรรู้ไหม นั่นเพราะว่า ทุกคนอยากรอด
และจะช่วยร่วมมือร่วมใจกัน”

Business Class EP14 ชวนคุยกับ ‘ณัฐ วงศ์พานิช’ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ในธุรกิจร้านอาหารของไทย
ซึ่งดูแลร้านอาหารภายใต้เครือเซ็นทรัลกว่า 18 แบรนด์ อาทิ KFC,
Mister Donut, Auntie Anne, Ootoya, Pepper Lunch, Salad Factory, Brown ฯลฯ ที่มาแชร์ถึงมุมมองการสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง ผ่าน ‘ทีมเวิร์ค’ และบทบาทของผู้นำที่ดีในวันที่โลกธุรกิจอะไรก็เกิดขึ้นได้

เนื้อหาบทสัมภาษณ์ใน EP. นี้

-เซ็นทรัลกรุ๊ป บ้านหลังที่ 2
-ผู้นำในวิกฤติต้องชัดเจน
-สร้าง New S curve เร่งการโต
-ห้ามประมาท ‘คู่แข่ง’ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก
-‘คนเก่ง’ ไม่สำคัญเท่า ‘ทีมเวิร์ค

นี่เป็นเรื่องราวของ ณัฐ วงศ์พานิช และ CRG