Starbucks ร้านกาแฟที่สร้างปรากฏการณ์มากกว่าแค่ขายกาแฟ Billion Brands

Starbucks (สตาร์บัคส์) ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟที่เข้ามาเปลี่ยนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนทั่วโลก แต่ตอนนี้กลายเป็นแบรนด์ที่เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้คนเป็นจำนวนมาก 

Starbucks (สตาร์บัคส์) ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟที่เข้ามาเปลี่ยนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนทั่วโลก แต่ตอนนี้กลายเป็นแบรนด์ที่เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้คนเป็นจำนวนมาก 

คอลัมน์ Billion Brands ล้านแบรนด์บันดาลใจสัปดาห์นี้ ชวนฟังเรื่องราวของ Starbucks ซึ่งเริ่มต้นจากเพื่อน 3 คนที่ต้องการปฏิวัติวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนอเมริกัน และมี ‘โฮเวิร์ด ชูลทซ์’ (Howard Schultz) ชายผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ Starbucks เป็นแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลของโลก 


เนื้อหา : โสภณ ศุภมั่งมี
ลำดับภาพ : สิมิลัน จำนงค์ทอง