พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ - มองเมือง และปัญหาซึ่งทำให้การพัฒนากรุงเทพฯ ติดขัด

มองเมืองและปัญหา(ที่เกี่ยวกับ)ผู้ว่าฯ ซึ่งทำให้การพัฒนากรุงเทพฯ ติดขัด แล้วการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?

. นักวิชาการสายรัฐศาสตร์และนักวิเคราะห์การเมืองที่ส่องข้อมูลและความเป็นไปในยุทธจักรนี้มายาวนานอย่าง ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอง "เมือง" และความท้าทายของเมืองหลังการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในปี 2565 อย่างไรบ้าง . ไฉนเมืองที่มีงบประมาณไม่ใช่น้อยยังถูกตั้งคำถามเรื่องคุณภาพชีวิตเสมอมา ติดตามความคิดเห็นของอาจารย์รัฐศาสตร์ และข้อเสนอแนะต่อการบริหารจากคลิปนี้