เก๋ไก๋สไลเดอร์ : การเดินทางไกล สู่บั้งไฟสไลเดอร์

บทสัมภาษณ์เก๋ไก๋สไลเดอร์ จากยูทูเบอร์สู่ภาพยนตร์บั้งไฟสไลเดอร์

"ความ real ที่มันไม่เหมือนชาวบ้าน มุมมองของหนูคือปกติคนอื่นอาจจะคิดว่าผู้หญิงจะต้องเรียบร้อยทุกคนเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ว่าบนโลกนี้มันก็ยังมีคนอย่างหนูนะพี่ คือเราไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยอะไร ไม่เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ก็ได้ เราจะอะไรเป็นอิสระได้หมด หนูว่ามันก็มีความธรรมชาติในตัวเรา เพราะหนูเป็นสายนั้น"