อดุลย์ กำไลทอง: จากความผูกพันทางประวัติศาสตร์ สู่สงครามรัสเซีย - ยูเครน

ดร.อดุลย์ กำไลทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซีย ซึ่งอยู่ในวงการรัสเซียมานานกว่าทศวรรษ ดร.อดุลย์ กำไลทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซีย ซึ่งอยู่ในวงการรัสเซียมานานกว่าทศวรรษ

“ยุโรปต้องเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้ ต้องพยายามแยกตัวเองออกจาก NATO ให้ได้ก่อน ถ้าไม่อย่างนั้นท้ายที่สุดยุโรปจะถอยหลังลงคลองเหมือนกับรัสเซีย… สุดท้ายแล้ว สงครามครั้งนี้เจ็บทุกคนทั้งยุโรป รัสเซีย และยูเครนแต่คนที่ไม่เจ็บเลยก็คืออเมริกา” . ดร.อดุลย์ กำไลทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซีย ซึ่งอยู่ในวงการรัสเซียมานานกว่าทศวรรษ อีกทั้งยังเคยเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชวนเล่าย้อนถึงปูมหลังความขัดแย้งของสงครามสะเทือนโลกครั้งนี้ ผ่านบทวิเคราะห์ในมุมมองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยูเครน รัสเซีย NATO และสหรัฐอเมริกา . นี่คือเรื่องราวของสงครามชาติพันธุ์ ที่ยืดเยื้อยาวนานมาเป็นเวลาเดือนกว่า และยังคงไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่าย ๆ ภาพความเสียหาย ชีวิตของผู้คนที่ล้มตาย เพราะผลจากภัยสงครามปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ และปลิวว่อนไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตราวกับสายน้ำหลาก . จุดเริ่มต้นรอยร้าวความสัมพันธ์ที่แท้จริงคืออะไร ร่วมเดินทางย้อนเวลาไปกับ ‘ดร.อดุลย์ กำไลทอง’ ผ่านวิดีโอชิ้นนี้