โกโก้ เทียมไสย์ : ความเท่าเทียมทางเพศคือการส่งต่อความสุขไม่ใช่แค่กับ LGBTQ+

วันนี้เองที่เธอพบเจอกับคนที่เข้าใจและเห็นค่าเธอย่างแท้จริง

“โก้ไม่ได้อยากเป็นผู้หญิง โก้เกิดมาเป็นผู้หญิง” . นับตั้งแต่เด็กจนโต โกโก้ เทียมไสย์ ต้องพบเจอกับอุปสรรคในการเป็นผู้หญิงข้ามเพศ ไม่ว่าจะในรั้วโรงเรียนหรือกำแพงสถานที่ทำงาน เธอต้องประสบกับการกดขี่ผ่านบรรทัดฐานของสังคมที่บีบบังคับให้เธอต้องประพฤติตัวในแบบที่บุคคลภายนอกเห็นว่า ‘ควร’ เธอต้องแบกรับความอคติจากที่ทำงานในแง่มุมต่าง ๆ แม้ว่าเธอจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัวอย่างสุดความสามารถ แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เธอมุ่งมั่นก่อร่างความสามารถด้วยความทุ่มเทของเธอกลับถูกคนภายนอกมองข้ามเพียงเพราะเธอเป็น ‘ผู้หญิงข้ามเพศ’ . โกโก้ยื่นใบสมัครเข้าทำงานไปกว่า 200 แห่ง แต่กลับไม่มีที่ใดเลยที่ตอบรับ เธอถูกมองข้าม เธอถูกความอคติที่เกิดขึ้นจากค่านิยมของสังคมบอกว่าเธอนั้นไม่ดีพอ แต่เพชรผ่านความร้อนเช่นไรก็ยังคงเป็นเพชร . ณ วันหนึ่ง ก็มีสายโทรศัพท์เข้าไปหาเธอเพื่อที่จะเสนออยากรับเธอเข้าทำงาน สายโทรศัพท์นั้นคือ foodpanda และในวันนี้เองที่เธอพบเจอกับคนที่เข้าใจและเห็นค่าเธอย่างแท้จริง