อดิศักดิ์ มานแมน: ผู้ใช้ชีวิตหลักร้อย แต่มีความสุขหลักล้าน

ไม่เลือกงานไม่ยากจน . ชีวิตของบางคนอาจไม่มีต้นทุนมากพอ แม้จะบากบั่นสู้ชีวิตตามลำพัง แต่หากงานที่สามารถทำได้ยังไม่ใช่ก็ยากจะพบกับชีวิตที่มีอิสระ . จากชีวิตติดลบ สู่การเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ Grab ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล . ติดตามเรื่องราวของ อดิศักดิ์ มานแมน ผู้ใช้ชีวิตหลักร้อย แต่มีความสุขหลักล้าน ที่ช่องทางอื่นๆ ได้ด้วยที่นี่ . #ThePeople #GrabStories #Advertorial #PartnerContent