ไชยันต์ ไชยพร : ดนตรี การเมือง ชีวิต กับโสเครติสคนสุดท้าย

“ผมสอนวิชาปรัชญาการเมือง ผมต้องตั้งคำถามกับทุกระบอบ เพราะปรัชญาการเมืองคือการพยายามหาคำตอบว่าระบอบการปกครองไหนดีที่สุด ผู้ปกครองที่ดีเป็นอย่างไร พลเมืองที่ดีเป็นอย่างไร คุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองเป็นอย่างไร ผมไม่สามารถที่จะสอน แล้วบอกว่า นิสิตอันนี้ดีแล้วนะ มันไม่ได้ คือโดยแนวทางของวิชานี้ คือให้ตั้งคำถามกับทุกอย่าง” . คำบอกเล่าของ ไชยันต์ ไชยพร นักวิชาการรัฐศาสตร์ ในวันที่เราตั้งคำถามถึงสถานะการเป็น “นักวิชาการโปรเจ้า” ของเขา