พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากโครงการ “บางระกำโมเดล” ของกรมชลประทาน

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่แหล่งรับน้ำนอง ในช่วงฤดูน้ำหลาก ถูกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากโครงการ “บางระกำโมเดล” ของกรมชลประทาน

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่แหล่งรับน้ำนอง ในช่วงฤดูน้ำหลาก ถูกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากโครงการ “บางระกำโมเดล” ของกรมชลประทานที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย จากการสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้เกษตรกรในช่วงฤดูน้ำหลาก เปลี่ยนผืนน้ำที่ไหลท่วมทุ่งให้เป็นแหล่งทำมาหากิน