Shall we SLEEP 2004

Sleepless Societies Forum

งานเสวนาเปิดประสบการณ์การนอนที่ดี

เพื่อช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

ลงทะเบียน
ร่วมสร้างการนอนที่ดีโดย

เปิดประสบการณ์การนอนที่ดีที่ช่วยทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพการนอน ไปจนถึงผู้ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนอนที่มีคุณภาพ นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องการนอนอย่างเป็นระบบ และเป็นทางเลือกให้กับผู้คนที่สนใจเรื่องการนอนที่ดีอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งไปพร้อมกัน

AGENDA

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ห้องคริสตัล บ็อกซ์ ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

13:00 น.
ลงทะเบียน / บริการอาหารว่าง (Cocktail Reception))
13:30 - 14:30 น.
เปิดประสบการณ์สู่โลกการนอนหลับที่มีคุณภาพ 'Sleep Journey สำรวจเส้นทางการนอนจาก DNA จนถึงที่นอน เพื่อวันใหม่ที่สดใสในทุกวัน'
14:30 - 14:45 น.
ถ่ายทอดประสบการณ์ ‘เสียงบำบัดประตูสู่การหลับลึกผ่านศาสตร์ดนตรี’ โดย อาจารย์เมธี จันทรา และคณะ นักดนตรีภาวนา ผู้สนใจและทำงานเรื่องเสียงมากกว่า 20 ปี
14:45 - 15:45 น.
เวทีเสวนา ‘ถอดรหัสลับการนอนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นทุกเช้า’
15:45 - 16:45 น.
เวทีเสวนา 'อยากชวนเธอมานอน เปิดประสบการณ์การนอนหลับที่จะเปลี่ยนให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
16:45 - 17:00 น.
ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษที่จะมาเป็นตัวช่วยให้เรามีการนอนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
SHALL WE SLEEP?

งานเสวนาเปิดประสบการณ์การนอนที่ดี เพื่อช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพการนอน ไปจนถึงผู้ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การนอนที่มีคุณภาพ ให้ทางเลือกกับผู้เข้าร่วมงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกัน

Exclusive

งานเสวนา on ground จำกัดจำนวนที่นั่ง พร้อมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษที่จะมาเป็นตัวช่วยให้เรามีการนอนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Expert

แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพการนอนเบอร์ต้นของประเทศไทย

Experience

เปิดประสบการณ์โลกการนอนหลับอย่างมีคุณภาพในทุกมิติใน 'Sleep Journey สำรวจเส้นทางนอนจาก DNA สู่ที่นอน เพื่อเช้าที่สดชื่นขึ้นทุกวัน'
EXPERT
เวที Talk ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการนอนที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ
หัวข้อ ‘เสียงบำบัดประตูสู่การหลับลึกผ่านศาสตร์ดนตรี’
อาจารย์เมธี จันทรานักดนตรีภาวนา ผู้สนใจและทำงานเรื่องเสียง (sound) มากกว่า 20 ปี
เวทีเสวนา ‘ถอดรหัสลับการนอนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นทุกเช้า’
นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดานายแพทย์ นักเขียนหนังสือแนว Pop Science เช่น ‘เรื่องเล่าจากร่างกาย’ และ ‘500 ล้านปีแห่งความรัก’
ดร.นิตยา สุริยะพันธ์หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมอง กรมสุขภาพจิต
อ.ดร.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุลผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาเชิงระบบ
นพ.ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
เวทีเสวนาในหัวข้อ 'อยากชวนเธอมานอน เปิดประสบการณ์การนอนหลับที่จะเปลี่ยนให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น'
คุณอริศรา กังสดาลผู้จัดการฝ่ายการตลาด แบรนด์ ซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย
พญ.กัลยา ปัญจพรผลผู้เชี่ยวชาญ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
คุณฆนากร ปุณณะตระกูลผู้บริหารสายงานฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี บริษัทเซ็นทรัล มาร์เกตติ้ง กรุ๊ป
คุณพรชัย ปัทมินทรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ซีบีดี จำกัด
ดร.บารมี นวนพรัตน์สกุลผู้ก่อตั้ง และประธานบริหาร Panacura
ดำเนินการเสวนาดร.วิทย์ สิทธิเวคินผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ ผู้เคยประสบปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเรื้อรัง
EXPERIENCE
สัมผัสประสบการณ์การนอนที่ดีในทุกมิติ ‘Sleep Journey สำรวจเส้นทางการนอนจาก DNA จนถึงที่นอน เพื่อวันใหม่ที่สดใสในทุกวัน’
VENUE
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566The Crystal Box - Gaysorn Urban Resort
มารู้จักเรื่องราวการนอนเพิ่มเติม
ร่วมสร้างการนอนหลับที่ดีโดย
© THE PEOPLE ALL RIGHTS RESERVED.